தமிழில் பேசினால் இங்கிலீசில் கேட்கும் – Skype அறிமுகம் செய்யும் புதிய வசதி – Demo Video

தமிழில் பேசினால் இங்கிலீசில் கேட்கும் – Skype அறிமுகம் செய்யும் புதிய வசதி – Demo Video

சாஃப்ட்வேர் துறையில் முன்னனி நிறுவனமான மைக்ரோசாஃப்ட் தனது ஸ்கைப் சாஃப்ட்வேரில், எதிர் முனையில் பேசுபவர் எந்த மொழியில் பேசினாலும் உடனடியாக அது அடுத்த முனையில் பேசுபவரது மொழிக்கு மாற்றம் செய்து, அவர் தேர்வு செய்த மொழியில் கேட்கும் அமைப்பை மைக்ரோசாஃப்ட் ஏற்படுத்துயுள்ளதாக அந்த நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

இதற்கான சோதனை முயற்சிகள் பிப்ரவரியில் இருந்தே நடைபெற்று வந்து தற்போது. கலிபோனியாவல் நடந்து கோட் கான்பிரன்சில் இதை பொதுமக்களுக்கு டெமோ செய்து காண்பித்தனர்.

இதில் ஒருவர் ஜெர்மன் மொழியில் பேசுகின்றார். எதில் முனையில் இருப்பவர் அதை ஆங்கிலத்தில் கேட்கின்றார். பின்னர் எதிர் முனையில் இருப்பவர் ஆங்கிலத்தில் பேசுகின்றார். பிறகு ஜேர்மன் மொழியில் பேசியவர் அதை ஜேர்மன் மொழியில் கேட்கின்றார்.

இனி பேசுவதற்கு மொழி ஒரு தடையில்லை என்ற சூழலை மைக்ரோசாஃப்ட் உருவாக்கியுள்ளது.

எந்த மொழி தெரிந்தவர்களுக்கு எந்த மொழிகாரர்களிடமும் இனி பேசிக் கொள்ளலாம்.

Skype voice translation டெமோவை பாருங்கள்

In English:

At the demo, Pall, speaking English, and a colleague speaking German conducted a Skype video call. There were a couple of instances when the voice and text translation mixed up minor parts of a sentence, but overall it appeared to be spot on.

Military couple ties the knot on Skype Viber vs. Skype Who is Microsoft’s Satya Nadella?
The conversation was no simple “Hello, how are you?” either. It centered on Pall’s plans to move to London and included the names of streets and neighborhoods in that city as well as discussion of his colleague’s visits to Microsoft’s headquarters in Redmond, Washington.

1 Comment to “தமிழில் பேசினால் இங்கிலீசில் கேட்கும் – Skype அறிமுகம் செய்யும் புதிய வசதி – Demo Video”

  1. God help me, I put aside a whole afntreoon to figure this out.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*
Hit Counter provided by technology news