இந்த உண்மையை கேளுங்கள்

இந்த உண்மையை கேளுங்கள்

நடிகர் கமலஹாசன் வாயிலிருந்து வரும் உண்மையை கேளுங்கள்.

எந்த ஊடகங்களும் சொல்லாத, எந்த மதவாதிகளும் ஏற்றுக்கொள்ளாத

உண்மையை கேளுங்கள்..,

Leave a comment

Your email address will not be published.

*
Hit Counter provided by technology news